چغندر از نگاه طب سنتی ایرانی

📌چغندر از نگاه طب سنتی ایرانی

خواص برگ چغندر

🔶️خواص برگ چغندر

🔻در کل ساقه و برگ این گیاه از خود گیاه مفیدتر است.

🔻برگ چغندر برای بیماری‌های ریوی (التهابات و عفونت‌های پرده دور ریه (جنب) وبافت ریه) نیز مفید است و همانطورکه می‌دانیم، این بیماری ها در افراد با ضعف سیستم ایمنی، بیشتر و شدیدتر رخ داده و درمان آن نیز با دارو و نیزتقویت بدن و سیستم ایمنی می‌باشد.

🔻برگ چغندر به صورت پخته می‌تواند روی مناطق دچار سوختگی و یا جوش‌های پوستی بصورت ضماد بكار رود و همچنین ضماد برگ خام آن جهت برخی از بیماری‌های پوستی و مفصلی گاها همراه عسل توصیه شده است.

🔻اگر برگ آن همراه با روغن بادام روی قسمت‌هایی از بدن که ورم مزمن دارد قرار داده شود، ممکن است باعث تحلیل رفتن ورم‌ها گردد (محلل).

🔻می‌توان دست و پا را در آب برگ پخته شده و نیم‌گرم آن گذاشته و به طور ملایم ماساژ داد که برای ترک‌خوردگی پوست دست و پا (که در فصول یا اقالیم سرد و خشک شایع است) بسیار مفید است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.