عوارض احتمالی واکسن کرونا

⭕️ لیست عوارض احتمالی واکسن کرونا از نظر سازمان غذا و داروی آمریکا FDA :

عوارض واکسن کرونا

1️⃣ سندرم گیلن-باره
2️⃣ انسفالومیلیت حاد منتشر شده
3️⃣ ميليت عرضي
4️⃣ انسفالیت / میلیت / انسفالومیلیت /
5️⃣ مننژینسفالیت / مننژیت /
6️⃣ انسفولاپاتی
7️⃣ تشنج
8️⃣ سکته مغزی
9️⃣ ناركولپسي و كاتاپلكسي
🔟 آنافیلاکسی
11 سکته قلبی حاد
12میوکاردیت / پریکاردیت
13بیماری خود ایمنی
14مرگ
15نتایج بارداری و تولد
16 سایر بیماری های حاد دفع میلین
17واکنشهای آلرژیک غیر آنافیلاکتیک
18ترومبوسیتوپنی
19 انعقاد داخل عروقی منتشر شده
20 ترومبوآمبولی وریدی
21آرتروز و آرترولژی / درد مفصل
22 بیماری کاوازاکی
23سندرم التهابی چند سیستمه در کودکان
24 بیماری تقویت شده با واکسن

Leave A Reply

Your email address will not be published.