فواید حنا برای زنان در طب اسلامی سنتی

✴️•⇦ آیا می‌دانیدحنا پایه سلامت زنهاست❗️

فواید حنا برای زنان

♦️گیاه درمانی طب الرضا(ع)

✨↫ هر چه حنا بیشتر استفاده شود بیماری کمتر خواهد بود زیرا بیماریهای زنها از رطوبت فاسد وشلی اندامها شروع می‌شود یعنی سودای مفید اندامها که کم شده و پذیرش ماده اتفاق میافتد. حنا با قوام مناسب دادن به اندامها مانع پذیرش ماده می‌شود و جوهر مغز را تقویت می‌کند و سردی و بلغم در سر راه نفوذ پیدا نمی‌کند❗️

✨↫ حنا با خشک کردن رطوبت های فاسد جاری در بدن ضد انواع بیماریهای نزله‌ای هست که ۹۹ درصد بیماریها نزله‌ای هستند یا بخاراتی!

✨↫ حنا ساده ترین کاری که می‌کند مانع عفونت های مداوم زنانه هست وضد سرماخوردگی های مکرر!

🍃نکته : حنای بی رنگ=بی خاصیت

🔸↫ افرادی که از حنا استفاده می‌کنند، بافت های بدنشان سفت می‌شود
🔸↫ و جایی برای به وجود آمدن توده ها و جامد شدن نزله ها باقی نمی‌ماند
(مانند سنگی که در باران هست، خیس میشود ولی در آن آبی نفوذ نمی کند)
🔸↫ خانم‌هایی که از حنا استفاده می‌کنند احتمال اینکه دچار کیست ،فیبروم یا هر گونه توده آبی دربدن شوند بسیار بسیار کم است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.